✘ﺩﯾﮕـہِﺣُـﻮﺻِﻠـۂ خُـﻮﺩَمَم نَـدارَم✘

حـٰاجّے ﻣَــﻦ✋

ﺍَگہِ ﮐَـﻢ ﺣَـﺮﻓَﻢ

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﺳـــَﺮﺩَﻡ

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ تَلــخَــــم

ﺍَگہِ ﯾِﮑَﻢ ﻣَﻐــّــﺮﻭﺭَﻡ

ﺍَگہِ ﺍَﻋﺼّﺎبــــ ﻧَـــﺪﺍﺭﻡ

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸــہ ﺗَــﻨﻬـــٰـﺎﻡ

ﺍَگہِ ﻫَﻤﯿﺸـــہ ﺭُکـــ ﺑـٌﻮﺩﻡ

ﺍَگہِ بہ ﻫَﻤـہ ﺑــے اِﻋﺘِـــﻤﺎﺩَﻡ

ﺍَگہِ ﺭﻭے ﺧُــﻮﺵ ﻧِــﺸﻮﻥ ﻧِـﻤﯿﺪَم

ﺍَگہِ ﺑِﻬِـﻢ ﻧَﺰﺩﯾـک ﺷُﺪےﻭ ﺩوﺭِتـ ﮐﺮﺩَﻡ

ﺩَﻟﯿــــــﻞ ﻧِﻤﯿﺸــہ ﮐـہ بے مَعــرِفَتَـم

● مَشتــے ﺍﯾﻨـﻘَﺪ ﺍَﺯ ﺩﻭﺳـتــ ﻭ ﺩُﺷﻤَـﻦ

ﺿَﺮبہ ﺧُــﻮﺭﺩَﻡ کہِ ﺩﯾﮕـہِ ﺣُـﻮﺻِﻠـۂ

خُـــــــــﻮﺩَمَــم نَـدارَمــــ

 منبع:http://neveshtehay1tanha.loxblog.com/

[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 13:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 275 ] [ نظرات () ]
✘تنهایی✘

 منتظر آمـבن همـہ نباش یڪ نفر هیچ وقت نمی‌آیـב ... 

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

 مرבے ڪـہ مے گویـב: تنها تو را בوست בارم،..

בرست شبیـہ زنے است...

ڪـہ قول בاבه فقط مغازہ ها را بگرבב و چیزے نخرב!  

✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘

 تو را مے شـבبیشتر «ـבوست בاشت»..!!

عجول بوבی!! نمانـבے .........

[ چهار شنبه 16 تير 1395 ] [ 14:57 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 389 ] [ نظرات () ]
✘تنهایی همین است✘

تنهایے همین است تڪرار نامنظم من بے تو

بے آنڪـہ بـבانے براے تو نفس مے ڪشم

[ چهار شنبه 16 تير 1395 ] [ 14:49 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 384 ] [ نظرات () ]
✘مَتأَسَفَم وَاَسَه َمَمَلَکَتَی َکَه✘

مَتأَسَفَم وَاَسَه َمَمَلَکَتَی َکَه

 

دَخَتَر،َپَسَر 14-15 َسَاَلَش َبَه َجَاَی َاَیَنَکَه َهَمَه َدَغَدَغَه َو َنَگَرَاَنَیَشَوَن

 

دَرَس َو َمَشَق َو َبَاَزَیَشَوَن َبَاَشَه...❕

 

شَدَه َعَشَق َو َعَاَشَقَی َو َخَیَاَنَت َو َاَیَن َچَرَت َو َپَرَتَا...❕

 

کَم َنَدَیَدَم َدَخَتَرَاَی َرَاَهَنَمَاَیَی َو َدَبَیَرَسَتَاَنَیَو َکَه َدَسَتَاَشَوَن َپَر َاَز َجَاَی َتَیَغ َبَوَد...❕

 

وَاَقَعأ َکَه َچَی؟!؟؟❕

 

تَهَشَو َبَهَت َبَگَم؛َ

 

کَسَی َاَز َاَیَن َچَیَزَا َبَه َجَاَیَی َنَرَسَیَدَه َو َنَمَیَرَسَه...❕

 

شَک َنَکَن...❕

 

حَاَلَا َهَی َبَشَیَن َبَنَوَیَس َسَلَاَمَتَی َفَلَاَن...❕

 

هَی َبَنَوَیَس َسَیَگَاَر...❕

 

هَی َدَسَتَتَو َخَط َخَطَی َکَن،َعَکَس َبَذَاَر...❕

 

هَی َگَرَیَه َکَن َعَکَس َچَشَمَتَو َبَذَاَر...❕

 

کَسَی َدَلَش َوَاَسَت َنَمَی َسَوَزَه َچَوَن َاَکَثَرَا َاَیَنَکَاَرَن...❕

 

مَیَدَوَنَی َبَه َاَیَن َکَاَرَا َچَی َمَیَگَن؟؟؟

 

عقده❕❕❕  

[ چهار شنبه 9 تير 1395 ] [ 11:26 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 342 ] [ نظرات () ]
✘همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ✘

 

✘همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ✘

✘ ﮔﺎﻫﯽ “ﺳﮑﻮﺕ ”✘

✘✘ ﺁﺧﺮﯾﻦ “ﺍﺧﻄﺎﺭ” ﺍﺳﺖ . . . ✘✘

[ سه شنبه 8 تير 1395 ] [ 19:46 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 331 ] [ نظرات () ]
✘رفیق✘

✘رفیق معامله فسخ شد✘

✘در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ✘

✘✘.....ندادم !!!!✘✘

[ دو شنبه 7 تير 1395 ] [ 8:56 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 367 ] [ نظرات () ]
✘دل ادم✘

✘دل ادم چه گرم می شود ✘

✘به یک هستم ✘

✘به یک نترس ✘

✘به یک نوازش ✘

✘✘✘و گاهی به گرمی یک اغوش✘✘✘

[ دو شنبه 7 تير 1395 ] [ 8:49 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 300 ] [ نظرات () ]
✘تلنگر کوچکی است بــاران✘

 

 ✘تلنگر کوچکی است بــاران

✘وقتی فراموش میکنیم ؛✘

✘✘آسمان کجاست …✘✘✘

[ دو شنبه 7 تير 1395 ] [ 8:44 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 331 ] [ نظرات () ]
✘آیا میدانید✘

 آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید ،

شیطان دچار درد شدید در سر می شود و باز کردن قرآن

، شیطان را تجزیه می کند و با خواندن قرآن ،

به حالت غش فرو میرود.

. و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟؟؟؟

و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید این پیام را به دیگران ارسال کنید

، شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند؟؟؟؟

فریب شیطان را نخور!!!!!

پس این حق را دارید که این پست رو کپی کنید به امید اینکه همه در پناه قران باشیم...!!!

[ یک شنبه 6 تير 1395 ] [ 7:9 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 273 ] [ نظرات () ]
✘قصه ی تلخ من✘

حال یک پنجره را پنجره ها میفهمند...

معنی کور شدن را گره ها میفهمند...

سخت بالا بروی ساده بیایی پایین...

قصه ی تلخ مرا سرسره ها میفهمند...

[ پنج شنبه 3 تير 1395 ] [ 21:33 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 355 ] [ نظرات () ]
✘ممنوع است...✘

دل من حوصله کن داد زدن ممنوع است... 

کم بکن این گله فریاد زدن ممنوع است...

شادی از منظر این قوم گناهیست بزرگ...

بزن آهنگ ولی شاد زدن ممنوع است...

[ پنج شنبه 3 تير 1395 ] [ 21:28 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 208 ] [ نظرات () ]
✘واسه دل خودت زندگی کن✘

 همیشـہ سعے ڪن واسـہ בل خوבت زنـבگے ڪنے

نـہ واسـہ چشماے בیگران ! 

[ جمعه 14 خرداد 1395 ] [ 16:12 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 290 ] [ نظرات () ]
✘کِنــــــــارِهَــــم تـا آخـرین نفـــس✘

کِنــــــــارِهَــــم تـا آخـرین نفـــس همــــــیشهـــــ بـا همیـم نَتَــرس

 

[ یک شنبه 9 خرداد 1395 ] [ 8:33 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 238 ] [ نظرات () ]
✘شَخصیَتــــــــــ✘

↻هیچے بہ اَندازه‍ داشتَن شَخصیَتــــــــــ آدَمو جَذابــــــــ نمیڪُنہ↻ #

[ یک شنبه 9 خرداد 1395 ] [ 8:4 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 311 ] [ نظرات () ]
✘پِسر سَرزمیِنــــــم،✘

پِسر سَرزمیِنــــــم،

دُختـرا باتمـــام اِدعایشــان بآز تَـــــــه خَط مظَلوم هَستند...

دَقیِقا مِثل خوآهرت دَر یِک خَیابان خلَوت...

تُو آدم باش...

 

[ چهار شنبه 18 فروردين 1395 ] [ 16:36 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 232 ] [ نظرات () ]
✘مکث را تمرین کن.✘

 

مکث را تمرین کن.

گاهی زندگی سخت است و گاهی ما سخت ترش میکنیم . . .

گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم . . .

گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم . . .

گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم . . .

گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم . . .

گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم . . .

گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم . . .

و گاهی . . . گاهی . . . گاهی . . .  تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم... بدونیم. . . .

کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی . . . گاهی های زندگیمون باشیم . . .

کاش یادمون نره که فقط:

 

یک بار زنده ایم و زندگی  میکنیم  فقط یکبار!

 

[ شنبه 14 فروردين 1395 ] [ 14:59 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 251 ] [ نظرات () ]
✘ببار باران✘

ببار باران

که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم

ببار باران

کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران

بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران

که تا اوج نخفتن ها مدام باریدم از یادش 

ببار باران

درخت و برگ خوابیدن

اقاقی....یاس وحشی....کوچه ها روزهاست خشکیدن 

ببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالی

ببار باران

ببار باران.......که تنهایم...

[ پنج شنبه 15 بهمن 1394 ] [ 16:22 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 185 ] [ نظرات () ]
✘ایستگاه :)✘

 

 دیدی که سخت نیست تنها بدون من؟

دیدی که صبح می شود  شبها بدون من؟

این نبض زندگی  بی وقفه می زند …!

فرقی نمی کند   با من   بدون من …!

دیروز گرچه سخت امروز هم گذشت …!

طوری نمی شود  فردا بدون من …!

 

[ شنبه 31 اسفند 1390 ] [ 23:59 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 312 ] [ نظرات () ]
آرزوم

_آرزوت چیه؟!

+مال من باشه!

_بس کن...نمیشه!

+آرزوم که میتونه باشه!

[ دو شنبه 22 شهريور 1390 ] [ 19:36 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 163 ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
دلم تنگ است (1395/11/23 )
مرداب غمگین (1395/11/23 )
کاش... (1395/10/26 )
قلب شکسته :) (1395/10/26 )
تو رفتی... (1395/10/26 )
بیچاره... (1395/10/26 )
نسل ما (1395/08/30 )
مرا ببخش... (1395/08/30 )
وسط پاییز (1395/08/30 )
درس امروز... (1395/08/30 )
آرزوم (1390/06/22 )
✘اقرار✘ (1395/06/19 )
✘خـבا✘ (1395/06/12 )
✘رنجاندن✘ (1395/06/12 )
✘خستم✘ (1395/06/12 )
✘قدرتـ✘ (1395/06/11 )
✘تنهایی✘ (1395/04/16 )
✘رفیق✘ (1395/04/07 )
✘دل ادم✘ (1395/04/07 )
صفحات وب