حالا تو چشم های منی - 1395-11-23 23:17:00
دلم تنگ است - 1395-11-23 23:12:00
اگه دوسش داری به زبون بیار - 1395-11-23 23:09:00
مرداب غمگین - 1395-11-23 23:04:00
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ - 1395-10-26 14:02:00
این عادما نیستنـ که عوضـ میشنـ - 1395-10-26 13:43:00
کاش... - 1395-10-26 13:40:00
قلب شکسته :) - 1395-10-26 13:38:00
مُچالِـــہ میشـــے - 1395-10-26 13:34:00
بدترین حس برای یک عاشق ، - 1395-10-26 13:30:00
بودَت یک جور... - 1395-10-26 13:25:00
تو رفتی... - 1395-10-26 13:21:00
بیچاره... - 1395-10-26 13:17:00
میان شعرهایم ... - 1395-08-30 16:15:00
آدم که عاشق شد... - 1395-08-30 16:09:00
نسل ما - 1395-08-30 16:06:00
مرا ببخش... - 1395-08-30 16:00:00
وسط پاییز - 1395-08-30 15:57:00
درس امروز... - 1395-08-30 15:48:00
چـہ امیـב عبثے...! - 1395-08-22 22:28:00
تنــــهــــــام... - 1395-08-08 14:52:00
قلب من مودب است...! - 1395-08-08 14:51:00
دختر که شاعر شود - 1395-08-08 14:44:00
آرزوم - 1390-06-22 19:36:00
✘اقرار✘ - 1395-06-19 22:11:00
✘شکایت چشم از قلب✘ - 1395-06-12 21:21:00
✘زنگ هاے منتظر...!✘ - 1395-06-12 21:18:00
✘خـבا✘ - 1395-06-12 21:15:00
✘رنجاندن✘ - 1395-06-12 21:03:00
✘خستم✘ - 1395-06-12 20:58:00
✘بیزارم از زن بوבن✘ - 1395-06-12 20:49:00
✘وحشے بافقے✘ - 1395-06-11 15:20:00
✘قدرتـ✘ - 1395-06-11 15:15:00
✘قلبم اینقد اذیت نکن✘ - 1395-06-11 15:04:00
✘خیالت راحت✘ - 1395-06-08 21:41:00
✘لالالا نخوابـ✘ - 1395-06-08 21:34:00
✘آرزوے فرבا✘ - 1395-06-08 21:15:00
✘دروغ های زنانه✘ - 1395-04-18 13:39:00
✘ﺩﯾﮕـہِﺣُـﻮﺻِﻠـۂ خُـﻮﺩَمَم نَـدارَم✘ - 1395-04-18 13:15:00
✘تنهایی✘ - 1395-04-16 14:57:00
✘تنهایی همین است✘ - 1395-04-16 14:49:00
✘مَتأَسَفَم وَاَسَه َمَمَلَکَتَی َکَه✘ - 1395-04-09 11:26:00
✘همه ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻫﺎ “ﺯﻧﮓ” ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ✘ - 1395-04-08 19:46:00
✘رفیق✘ - 1395-04-07 08:56:00
✘دل ادم✘ - 1395-04-07 08:49:00
✘تلنگر کوچکی است بــاران✘ - 1395-04-07 08:44:00
✘آیا میدانید✘ - 1395-04-06 07:09:00
✘قصه ی تلخ من✘ - 1395-04-03 21:33:00
✘ممنوع است...✘ - 1395-04-03 21:28:00
✘واسه دل خودت زندگی کن✘ - 1395-03-14 16:12:00
✘کِنــــــــارِهَــــم تـا آخـرین نفـــس✘ - 1395-03-09 08:33:00
✘شَخصیَتــــــــــ✘ - 1395-03-09 08:04:00
✘پِسر سَرزمیِنــــــم،✘ - 1395-01-18 16:36:00
✘مکث را تمرین کن.✘ - 1395-01-14 14:59:00
✘دخترشرقي✘ - 1395-12-31 23:59:00
✘ פֿـــבایـا یـاבتــہ ... ؟!✘ - 1395-12-31 23:59:00
✘کجایی کوروش...✘ - 1395-12-31 23:59:00
✘به اسمش قسم...✘ - 1395-12-31 23:59:00
✘دختر جون!✘ - 1395-11-16 22:54:00
✘غرورم...✘ - 1395-12-16 23:58:00
✘من با چادرم خوش تیپم!✘ - 1395-12-31 23:59:00
✘عشق✘ - 1395-11-15 16:44:00
✘ببار باران✘ - 1394-11-15 16:22:00
✘اشتباه از جایے شروع میشہ ڪہ:✘ - 1395-12-31 16:31:00
✘من برعکس خیلی ها✘ - 0000-00-00 00:00:00
♚ دنیای من ♚ - 1395-11-15 13:23:00
✘لحظه هایی هستند✘ - 1395-12-15 13:31:00
✘فیلتر✘ - 0000-00-00 00:00:00
✘گاهے بایَد بِخَندے...✘ - 1395-12-14 21:56:00
✘ترجیح میدم✘ - 1395-12-14 21:39:00
✘شرط عشق✘ - 1395-12-13 22:31:00
✘فڪ نڪن ڪـہ من ندید بدیدم✘ - 1395-12-13 22:00:00
✘دورہ اے شدہ...✘ - 1395-11-13 23:59:00
✘سکوت...✘ - 1395-12-12 17:45:00
✘اون نكبتي✘ - 1395-11-11 22:51:00
✘ﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ✘ - 1395-11-11 22:43:00
✘آهاے......✘ - 1395-11-07 22:00:00
✘نَـہ دوسِــت دارَم....✘ - 1395-11-07 21:52:00
✘ایستگاه :)✘ - 1390-12-31 23:59:00