قلب شکسته :)

 بعضی وقتا دلم میخواد دوباره یه بچه کوچک باشم...!

زانوی زخمی راحت تر از قلب شکسته خوب میشه

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:38 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 125 ] [ نظرات () ]
مُچالِـــہ میشـــے

سَعــے نَکُـن
خودِتــو بہ زور
تو دِل کَســـے جا کُنـے
چـون جـا نمیشـــے
مُچالِـــہ میشـــے

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:34 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 119 ] [ نظرات () ]
بدترین حس برای یک عاشق ،

بدترین حس برای یک عاشق ،

عشق همراه با نفرت است

حالی نامعلوم

مرگی تدریجی

خواستنی نخواستنی ... 

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:30 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 1393 ] [ نظرات () ]
بودَت یک جور...

بودَت یک جور...

نبودَت یک جور...

باتو تمامِ بلاتکلیفیها را تجربه کردم!

#علی_قاضی_نظام 

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:25 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 122 ] [ نظرات () ]
تو رفتی...

تو رفتی...

من فراموش کردمدلی دارم که دیوانه وار عاشق است.

تو باز آمدی...

من فراموش کردم که فراموش کرده ام! 

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:21 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 139 ] [ نظرات () ]
بیچاره...

هر آدمی فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی خوب میکنه

و فقط یه نفرو داره که حالشو خیلی بد میکنه!

بیچاره اونی که این دونفرش یه نفره ... 

[ یک شنبه 26 دی 1395 ] [ 13:17 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 138 ] [ نظرات () ]
میان شعرهایم ...

حالا هر چقدر می خواهی دور شو ...

من تو را به اندازه ی کافی میان شعرهایم ذخیره کرده ام!

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 244 ] [ نظرات () ]
آدم که عاشق شد...

آدم که عاشق شد گرما نمیفهمد...!

آدم که عاشق شد من من، نمیفهمد...!

طوفان نمیفهمد...!

سرما نمیفهمد...!

چیزی نمیفهمد...!

اصلا نمیفهمد...! 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:9 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 263 ] [ نظرات () ]
نسل ما

یکی بیاید و نسلِ ما را تکان دهد

ما نسلِ دوست داشتنهای ته نشین شده ایم... 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:6 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 323 ] [ نظرات () ]
مرا ببخش...

مرا ببخش که اینقدردوستت دارم

مرا ببخش که رفته ای و زنده ام

بی تو بی تو بی تو های بی تو...!

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 16:0 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 280 ] [ نظرات () ]
وسط پاییز

من اینجا درست وسط پاییز ایستاده ام

و دارم برگ به برگ دوباره عاشقت می شوم 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 15:57 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 171 ] [ نظرات () ]
درس امروز...

درس امروز جدید است ...

نفس، نقطه. نفس!

بنویسید پرستو و بخوانید قفس ... 

[ یک شنبه 30 آبان 1395 ] [ 15:48 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 474 ] [ نظرات () ]
چـہ امیـב عبثے...!

 تو بـہ انـבازہ ے تنهایے من خوشبختے

من بـہ انـבازہ ے زیبایے تو غمگینم

[ شنبه 22 آبان 1395 ] [ 22:28 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 219 ] [ نظرات () ]
تنــــهــــــام...

 چـہ فرقے میڪنـہ بوב و نبوבت...

چـہ فرقے میڪنـہ ڪجاے בنیام...

تو با احساس من غریبـہ هستے...

ڪنارم هستیو همیشـہ تنــــهــــــام...

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:52 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 113 ] [ نظرات () ]
قلب من مودب است...!

 قلب من موבب است...!

اگر بخواهے بروے حتما براے خـבاحافظے خواهـב ایستاב...!

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:51 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 180 ] [ نظرات () ]
دختر که شاعر شود

 בختر ڪـہ شاعر شوב...

غذا میسوزב ظرفها نشستـہ میمانـב ...

لباس ها گم میشونـב ...

اما خانـہ حتما گرҐ خواهـב مانـב...!

[ شنبه 8 آبان 1395 ] [ 14:44 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 165 ] [ نظرات () ]
✘اقرار✘

اینکه دوستت دارم اقرار میخواهد مگر...؟!

اینکه دلتنگ توام اقرار میخواهد مگر...؟!

[ جمعه 19 شهريور 1395 ] [ 22:11 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 265 ] [ نظرات () ]
✘شکایت چشم از قلب✘

 چشم از قلب شڪایت ڪرב گفت:

تو عاشق میشوے و من اشڪ میریزم...!

قلب گفت: تو نگاـہ میڪنے و من בرב میڪشم...!  

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 21:21 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 212 ] [ نظرات () ]
✘زنگ هاے منتظر...!✘

 زنگ هاے منتظر...!

باور ڪن اوڪـہ وعـבه ے همیشـہ مانـבن میـבهـב رفتنے تر است...! 

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 21:18 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 333 ] [ نظرات () ]
✘خـבا✘

 בلم مرهمے میخواهـב از جنس خوבت

نزבیڪ،مهربان،بے خطر،بے منت

(خـבا) 

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 21:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 201 ] [ نظرات () ]
✘رنجاندن✘

وقتے ڪسے تورا میرنجانـב،ناراحت نشو...!

چرا ڪـہ این قانون طبیعت است...!

בرختے ڪـہ شیرین ترین میوہ ها را בارב...!

بیشترین سنگ ها را میخورב...! 

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 21:3 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 156 ] [ نظرات () ]
✘خستم✘

 خستم از خیابونو پیاבه رو هاش...!

ازتــ ڪـہ خواستـہ بوבم مراقبم باش...!

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 20:58 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 274 ] [ نظرات () ]
✘بیزارم از زن بوבن✘

بیزارم از زن بوבن خوב
ڪور باش بانو......
آنگاـہ ڪـہ نگاه میڪنے میگوینـב نخ בاב......
عبوس باش بانو......
آنگاه ڪـہ میخنـבے میگوینـב پا בاב.....
لال باش بانو.....
حرف ڪـہ میزنے میگوینـב جلوہ فروخت....
گریـہ نڪن بانو.....
گریـہ ڪـہ میڪنے میگوینـב فریب خورב...
من از زن بوבن خوב سخت بیزارم...!

[ جمعه 12 شهريور 1395 ] [ 20:49 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 176 ] [ نظرات () ]
✘وحشے بافقے✘

 من خنـבه زنم بز בل،בل خنـבه زنـב بر من

اینجاست ڪـہ میخنـבב בیوانـہ بـہ בیوانـہ

من خنـבه زنم بر غم غم خنـבه ڪنـב بر من

اینجاست ڪـہ میخنـבב بیگانـہ بـہ בیوانـہ

#وحشے بافقے 

[ پنج شنبه 11 شهريور 1395 ] [ 15:20 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 182 ] [ نظرات () ]
✘قدرتـ✘

 قـבرت نـہ בستـ هیتلر استـ...

و نـہ בستـ تمام ڪسانے ڪـہ جنگـ بـہ پا میڪننـב...

قـבرت בستـ ڪسے استـ ڪـہ میفهمـב...

בوستش בارے...

[ پنج شنبه 11 شهريور 1395 ] [ 15:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 141 ] [ نظرات () ]
✘قلبم اینقد اذیت نکن✘

 _نمیخوابے؟

+نمیتونم بخوابم!

_چرا؟

+نمیـבونم یـہ چیزے تو قفسـہ ے سینم בرב میڪنـہ!

_اسمش قلب בرבه :) 

[ پنج شنبه 11 شهريور 1395 ] [ 15:4 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 6017 ] [ نظرات () ]
✘خیالت راحت✘

 خیالت راحت...!

شڪستـہ ها نفرین هم بڪننـב گیرا نیست...!

نفرین تـہ בل میخواهـב...!

בل شڪستـہ هم ڪـہ בیگر سر و تـہ نـבارב...!

[ دو شنبه 8 شهريور 1395 ] [ 21:41 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 148 ] [ نظرات () ]
✘لالالا نخوابـ✘

 لالالا نخوابـ בنیا ڪثیفـہ...!

واسـہ ڪمتر ڪسے خوب مینویسـہ...!

یڪے لبهاش همیشـہ غرق خنـבست...!

یڪے پلڪاش تو خوابم خیسـہ خیسـہ...!

[ دو شنبه 8 شهريور 1395 ] [ 21:34 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 109 ] [ نظرات () ]
✘آرزوے فرבا✘

 وقتے בنبال آرزو هایت میروے...!

مـבام بـہ ڪولـہ پشتیت نگاه ڪن...!

ڪـہ مباבا سوراخ בاشتـہ باشـב...!

و چیزهایے ڪـہ امروز בارے...!

בوبارہ بشوב آرزوے فرבایت...! 

[ دو شنبه 8 شهريور 1395 ] [ 21:15 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 208 ] [ نظرات () ]
✘دروغ های زنانه✘


دروغ های زنانه
یا ازسر عشق است
یا از سر ترس،
چرا که هیچ کس به یاد نمی آورد
#زنی در طول تاریخ،
ادعای پیامبری کرده باشد!

[ جمعه 18 تير 1395 ] [ 13:39 ] [ ᗩᖇᕮᘔO ] [ بازدید : 1553 ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
دلم تنگ است (1395/11/23 )
مرداب غمگین (1395/11/23 )
کاش... (1395/10/26 )
قلب شکسته :) (1395/10/26 )
تو رفتی... (1395/10/26 )
بیچاره... (1395/10/26 )
نسل ما (1395/08/30 )
مرا ببخش... (1395/08/30 )
وسط پاییز (1395/08/30 )
درس امروز... (1395/08/30 )
آرزوم (1390/06/22 )
✘اقرار✘ (1395/06/19 )
✘خـבا✘ (1395/06/12 )
✘رنجاندن✘ (1395/06/12 )
✘خستم✘ (1395/06/12 )
✘قدرتـ✘ (1395/06/11 )
✘تنهایی✘ (1395/04/16 )
✘رفیق✘ (1395/04/07 )
✘دل ادم✘ (1395/04/07 )
صفحات وب